Eksempler på litteratur (Forslag modtages med tak) info-at-sarauw.dk
 
 
 

Allan Mylius Thomsen: Da reklamen var ung - historien om Sylvester-Hvid & Partners A/S og dermed historien om den danske reklamebranche

Børge Janssen:
Negeren og Hajen. Illustreret fortælling samt andre originale danske fortællinger af Johan Skjoldborg, J. Gr. Pinholt, Alfred Lind O. FL. J. P. Madsen Linds Boghandel, København. Heri: Carl L. Sarauw: Den stridige kongedatter - m. tegninger af Niels Wiwel.


Dagbog fra Alexander Kielland
 
(omtale af Christian von Sarauw)

Alexander Kielland: Kapitän Worse, Roman.
Mit Nachwort von Jürg Glauser. Aus dem Norwegischen von C. von Sarauw

Gebundenes Buch, Einband: Leder, 280 Seiten
. ISBN-10: 3-7175-1881-X. ISBN-13: 978-3-7175-1881-5

Gerda Mundt:
Tegnemesterens efterkommere

Edith Rode (Red.): Den gyldne bog om danske kvinder.  Aage Pioras Forlag, København 1941 (side 450: Leis Sarauw og datter Eva Sarauw)

Christian von Sarauw:
Slaget ved Elsass: Krigen mellem Frankrig og Tydskland 1870-71: en populair militair beskrivelse
Kjbh.: E. Wagner's Forlag, 1871-1872. - 2 bind

Christian von Sarauw: Leipzig 1881: Die Feldzüge Karl's XII. Ein quellenmässiger beitrag zur Kriegsgeschichte und Kabinetspolitik Europas im XYIII Jahrhundert

Christian Sarauw: Broderier fra "Boden": 30 års virke 1873-1903 - en dokumentation

Georg Frederik Ludvig Sarauw, 1904: "En stenalderboplads i Maglemosen ved Mullerup sammenholdt med beslægtede fund"  ("Det er interessant, at Sarauw – som det ses af det citerede stykke – anvendte moderne retskrivning. Han brugte både å og skrev navneord med småt. Dette må have virket meget fremmedartet i 1904.")

Georg Friedrich Ernst Sarauw: Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i oeconomisk Henseende. Foranstaltet, efter Kgl. Befaling, ved Landhuusholdninsselskabet. 10 bind. Bind 3 omfatter G. Sarauw Frederiksborg Amt, 1831, 358 sider + 12 statistiske tabeller.


Georg Sarauw: Oversættelser af bl.a. Dostojevski og Turgenjev fra russisk. Bibliografi

Juliane Sarauw: Henrik Pontoppidan: Landsbybilleder (Copenhagen: Gyldendal, 1883) – includes "En Fiskerrede", translated but from an earlier magazine version by Julianne Sarauw as "A Fisher Nest" in The American-Scandinavian Review XV (1927), pp. 476-86;

Julie Sarauw:
Der Einfluss Plotinus auf Giordano Brunos Degli Eroici Furori. I: Ein Beitrag zur Philosophie der Renaissance. 1916


Jan Eric Sjöberg:
Att återerövra det förflutna. Georg F.L. Sarauw. Botanikern som blev arkeolog. Göteborgs Stadsmuseum
Den danske botanikern Georg Sarauw träffade ett par dagar före julen 1911 Oscar Almgren, son till den kände sidenvävaren i Stockholm och nu amanuens vid Vitterhetsakademien. Det var ett möte som kom att förändra hela hans liv. Sarauw var alltså utbildad botaniker och växtfysiolog och han fick tillfälligtvis ett uppdrag från Nationalmuseet i Köpenhamn att bestämma nyligen upptäckta växtavtryck, i första hand sädeskorn, i förhistoriska krukskärvor. Och på den vägen blev det. Hans intresse för arkeologi växte.

Våren 1912 anställdes han som intendent för en nyinrättad arkeologisk avdelnings vid Göteborgs Museum och lät inventera hela Västsveriges fornlämningar. Jan Eric Sjöberg, själv mångårig arkeolog vid samma museum, har skrivit en mycket fin biografi med bra bildmaterial över sin föregångare.
Birgitta Gustafsson


Kasper Lykke Hansen 2019: From the shadows out of time, University of Copenhagen. Phd thesis

Lille Nørd 2 CD 2008: Det er sejt at være Nørd

Ole Sohn 2002: De drog mod øst: danskeres udvandring til Rusland og Sibirien 1864 til 1919.
ISBN: 87-14-29745-0


Paul Sarauw: Bl.a. manuskriptforfatter til en lang række danske populære spillefilm. Bibliografi


Dansk biografisk leksikon 

Dansk Kvindebiografisk Leksikon: Oplysninger om Anna Elisabeth Sarauw, Clara Tybjerg, født Sarauw, Elna Munch, født Sarauw og Vilhelmine Sarauw