Dansk English Deutsch  

 

Navnet Sarauw (eller von Sarau) stammer fra et område lige syd for Lübeck:

I hertugdømmet Lauenborg, ved Ratzeburger See, ligger to små landsbyer: Groß und Klein Sarau. Groß Sarau ligger helt ned til vandet med udsigt til det gamle Østtyskland. Klein Sarau er blot en samling huse en kilometer derfra.

Slægtens vaaben, der i skjoldet viser en Bjelke, hvori en i Jord hakkende Fugl foran en fra den venstre Skjoldrand udgaaende med en Pavillon prydet jordvold og over Skjoldet en adelig krone, stammer fra Gehejmelegationsraad *) Sarauws Tid og er muligvis en Allusion til den af ham udtørrede Möncheberg Sø og hans derværende Gaard (nu Lindenhof). 
Hauch-Fausbøl 1919

*) Formentlig: medlem af den enevældige fyrstes rådgivende forsamling i hertugdømmet.


Skjoldet (rødt), deri en (sølv)-Bjælke, i hvilken en i grøn Jord hakkende (sort) Fugl, foran et fra venstre Skjoldrand udgaaende (brunt) Bjerg, hvorpaa et (Sølv) -Kastel. Skjoldet: Kronet.
Skjold Nr. 607 i Heraldisk Selskabs Vaabenrulle.