Navnet Sarauw (eller von Sarau) stammer enten fra landsbyen Sarau ved Plön, eller fra Groß und Klein Sarau i Sachsen-Lauenburg, et område lige syd for Lübeck:

I hertugdømmet Lauenborg, ved Ratzeburger See, ligger to små landsbyer: Groß und Klein Sarau. Groß Sarau ligger helt ned til vandet med udsigt til det gamle Østtyskland. Klein Sarau er blot en samling huse en kilometer derfra.

Slægtens vaaben, der i skjoldet viser en Bjelke, hvori en i Jord hakkende Fugl foran en fra den venstre Skjoldrand udgaaende med en Pavillon prydet jordvold og over Skjoldet en adelig krone, stammer fra Gehejmelegationsraad Sarauws Tid og er muligvis en Allusion til den af ham udtørrede Möncheberg Sø og hans derværende Gaard (nu Lindenhof). 
Hauch-Fausbøl 1919


Skjoldet (rødt), deri en (sølv)-Bjælke, i hvilken en i grøn Jord hakkende (sort) Fugl, foran et fra venstre Skjoldrand udgaaende (brunt) Bjerg, hvorpaa et (Sølv) -Kastel. Skjoldet: Kronet.
Skjold Nr. 607 i Heraldisk Selskabs Vaabenrulle.